Obowiązkowa informacja RODO

Obowiązek Informacyjny RODO

Informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych przez Przedsiębiorcę Kamila Rzeźnika, prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą: „KAMIL RZEŹNIK-AGENCJA ARTYSTYCZNA DJ LAMA”, z siedzibą w: woj.
opolskie, pow. Kluczborski, gm. Kluczbork, miejsc. Kluczbork, Chrobrego 13/1, 46-200, poczta Kluczbork, wpisaną do CEiDG, posiadającą numer NIP: 7511755482, nr REGON: 161519119 (Administratora) odbywa się zgodnie z prawem polskim, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (L 119/1) oraz Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (wraz z Instrukcją
zarządzania systemem informatycznym).

Osoba, której dane dotyczą, ma zagwarantowane prawa do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych RP, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), do niepodlegania autoprofilowaniu.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Administratora wymaga jednoznacznej, dobrowolnej i świadomej zgody osoby, której dane dotyczą, lub wynika z potrzeby wykonania zawartych umów na usługę odpłatną, z umocowania w prawie obowiązującym. W przypadku zmiany celu przetwarzania zgoda wygasa.

W związku z prowadzoną działalnością Administrator przetwarza dane osobowe identyfikacyjne Użytkowników serwisu wolniodleku.pl w celu świadczenia usług serwisu, odpowiedzi na zapytania, wykonania i rozliczenia umów za usługi odpłatne, ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji.

Administrator nie przekazuje danych osobowych bez jednoznacznej zgody osób, których dane dotyczą lub umocowania w przepisie prawa obowiązującego.

Administrator ze względu na specyfikę działalności pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.
Podanie danych osobowych identyfikacyjnych jest obowiązkowe celem korzystania z usług serwisu wolniodleku.pl

Administrator stosuje zewnętrzne narzędzia statystyczne, oferowane przez Google LLC oraz Meta Platforms, Inc.

Usługi odpłatne są obsługiwane przez zewnętrznego operatora płatności Przelewy24.pl (Administrator: PayPro S.A., polityka prywatności: https://www.przelewy24.pl/polityka-prywatnosci )..

Administrator nie stosuje profilowania i autoprofilowania.

Administrator nie przekazuje danych osobowych identyfikacyjnych poza Polskę